Ledenbeleid

Om vorm te geven aan de missie en visie van de DVS Zwolle heeft het bestuur een ledenbeleid opgesteld. Het doel van een ledenbeleid is om balans te creëren en te bewaken tussen de diverse branches.

Uitgangspunten

Om de DVS Zwolle levendig te houden, en als netwerk lucratief, kiest het bestuur ervoor om diverse branches uit te nodigen die vastgoed gerelateerd zijn. Door de diversiteit aan branches ontstaat er een brede input aan inzichten en ervaringen en ontstaan er (nieuwe) netwerken. De DVS Zwolle streeft naar een evenwichtige balans tussen de branches.

Om de intimiteit te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle leden elkaar (her)kennen, streeft het bestuur ernaar om het ledenaantal beperkt te houden. Gestreeft wordt om meer vrouwelijke leden te interesseren voor de DVS Zwolle. Let wel, het is een streven, geen doel op zich.

Vanwege de senioriteit en raakvlakken buiten het vastgoed is er een ondergrens qua leeftijd om lid te kunnen worden. De leeftijd om lid te mogen worden van de DVS Zwolle is vanaf 40 jaar. Wel is er een mogelijkheid om leden eerder lid te laten worden. Het bestuur zal hierover beslissen.

Het Bestuur.